Nordic Perl Workshop 2004
About
  What
  When
  Where

Information
  Attendee Wiki
  Call for papers
  Call for participation
  Speakers
  Abstracts
  Presentations
  Programme
  Social events

Practical Information
  Getting there
  Accommodation
Registration
Sponsorship
Thanks

Previous Workshops
  SPW 2003
links
  perlworkshop.dk
The Nordic Perl Workshop 2004 Abstract

Introduktion to DBI/Introduction to DBI (Dennis Haney)

45 minutes, Introductory, in Danish

En introduktion til Perls database grænseflade, DBI.

DBI er modulet for tilgang til databaser i Perl. DBI definerer et sæt metoder, variable og konventioner der tilsammen giver en konsistent grænseflade til databaser, uafhængig af den brugte database.

Der vil blive gennemgået ihvertfald følgende emner:

 • Oversigt over konventioner og variable
 • Almindelig og avanceret brug af DBI
 • Fejl håndtering under DBI
 • Ydeevne
 • Transaktions understøttelse
 • Database specifikke funktioner

An introduction to Perls database interface, DBI.

The DBI is a database access module for Perl. It defines a set of methods, variables, and conventions that provide a consistent database interface, independent of the actual database being used.

At least the following subjects will be touched:

 • Overview of the conventions and variables
 • Common and advanced usage of DBI
 • Error handling under DBI
 • Performance
 • Transaction support
 • Database specific functions

For information on the Workshop, please contact us at <contact@copenhagen.pm.org>. Thank you!Copenhagen Perl Mongers   Stockholm Perl Mongers The Nordic Perl Workshop is a joint venture between DKUUG and the Copenhagen and the Stockholm Perl Mongers. DKUUG

Valid HTML 4.01!