Nordic Perl Workshop 2004
About
  What
  When
  Where

Information
  Attendee Wiki
  Call for papers
  Call for participation
  Speakers
  Abstracts
  Presentations
  Programme
  Social events

Practical Information
  Getting there
  Accommodation
Registration
Sponsorship
Thanks

Previous Workshops
  SPW 2003
links
  perlworkshop.dk
The Nordic Perl Workshop 2004 Abstract

Documenting Perl scripts and modules with POD/Dokumentation af perlscripts og moduler med POD (Thomas Ammitzbøll-Bach)

30 minutes, Introductory, in Danish

Dokumentation af perlscripts og moduler med POD

POD er dokumentationsværktøjet til perlscripts og moduler. Det er ikke som LaTeX eller DocBook, der noget komplekse, men derimod simpelt og let at bruge. POD indsættes direkte i scriptet eller modulet og kan herfra konverteres til man-sider, HTML eller andet.

 • Perldokumentationen er skrevet i POD
 • Et eksempel
 • Afsnit og kodeudsnit
 • Direktiverne
 • Sekvenserne
 • pod2text, pod2man, pod2html og pod2latex

Documenting Perl scripts and modules with POD

POD is the documentation tool for Perl scripts and modules. It is not like LaTeX or DocBook which is quite complex, but simple and easy to use. POD is inserted directly into the script or module and then converted to man pages, HTML or other formats.

 • Perl is documented in POD
 • An example
 • Paragraphs and code snippets
 • The directives
 • The sequences
 • pod2text, pod2man, pod2html and pod2latex

For information on the Workshop, please contact us at <contact@copenhagen.pm.org>. Thank you!Copenhagen Perl Mongers   Stockholm Perl Mongers The Nordic Perl Workshop is a joint venture between DKUUG and the Copenhagen and the Stockholm Perl Mongers. DKUUG

Valid HTML 4.01!